Wijzigingen bij aangifte inkomstenbelasting

De bij iedereen bekende jaarlijkse deadline van 1 april is verschoven naar 1 mei. Dit omdat de vooraf ingevulde aangifte van de Belastingdienst pas per 1 maart beschikbaar is. Mede daarom is ook pas het aangifteprogramma van de Belastingdienst per 1 maart te downloaden. Dit heeft de Belastingdienst gedaan omdat de kwaliteit van de vooraf ingevulde aangifte steeds beter wordt. De aangiftes die gedaan worden middels de vooraf ingevulde aangifte zijn vaak kwalitatief beter. Het scheelt dus een hoop controle werk, als de Belastingdienst de belastingplichtige via de vooraf ingevulde aangifte, zijn aangifte laat verzorgen.

Niet alles is in de vooraf ingevulde aangifte meegenomen. Denk er dus aan dat je altijd de inhoud van de vooraf ingevulde aangifte controleert. De Belastingdienst weet namelijk niet wat je als ondernemer hebt gedaan in het jaar, dit zal je dus moeten aanvullen.

Schrik niet van de uitkomst dit jaar. Je hebt het vast al in het nieuws voorbij horen komen. Vanaf januari 2014 heeft de Belastingdienst een aantal belastingregels gewijzigd. Om te noemen de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. Deze kortingen zijn inkomensafhankelijk geworden (vanaf € 19.645). Omdat deze wijzigingen niet tijdig doorgevoerd konden worden in de voorlopige aanslag 2014, kan de aanslag mogelijk hoger uitpakken voor 2014.

Ook konden de wijzigingen niet tijdig in de salarissystemen van werkgevers en uitkeringsinstanties verwerkt worden. Hierdoor is er mogelijk te weinig belasting op je loon ingehouden.

Bijbetalen?
De wijzigingen in de algemene heffingskorting hebben gevolgen voor iedereen. De wijzigingen in de arbeidskorting hebben alleen gevolgen voor de mensen die werken, omdat daarvoor het inkomen uit arbeid de grondslag vormt.

Als oplossing voor een onverwachte bijbetaling wijzigt de Belastingdienst het betaaltermijn van de aanslagen inkomstenbelasting / premie volksverzekeringen en aanslagen inkomensafhankelijk bijdrage zorgverzekeringswet over 2014. Ontvang je tussen 1 mei 2015 en 30 juni 2016 de aanslag, dan verleent de Belastingdienst naast de standaard 6 weken betalingstermijn nog eens 4 maanden extra uitstel van betaling. U ontvangt voor dit extra uitstel een aparte brief.