Wijziging pensioen in eigen beheer

Zoals u het misschien heeft kunnen lezen gaat het pensioen in eigen beheer (PEB) veranderen. In 2017

mag u geen pensioen in eigen beheer opbouwen. Dit is de voorlopige strekking van een wetsvoorstel

dat waarschijnlijk dit jaar in werking zal treden.

Er zijn drie opties wat u met uw bestaande pensioen kunt gaan doen;

1 afkopen van uw pensioen

2 omzetten naar een oudedagsverplichting

3 voortzetten zonder verdere opbouw

Wilt u hierover worden geïnformeerd of heeft u vragen over  PEB neemt u dan contact op

met de heer J. Heemskerk.